ZASOBY LEŚNE ZASOBY LEŚNE

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
•    71 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    26 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    3 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
Udział gatunków lasotwórczych
•    86 proc. – sosna, modrzew  
•    6 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
•    2 proc. – brzoza
•    1 proc. – buk  
•    5 proc. – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
•    10 proc. – I klasa
•    16 proc. – II klasa
•    30 proc. – III klasa
•    17 proc. – IV klasa
•    20 proc. – V klasa
•    7 proc. – VI klasa i starsze
Przeciętna zasobność drzewostanów
•    Sosna – 299 m sześc./ha