REZERWAT PRZYRODY REZERWAT PRZYRODY

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną, według danych z 2012 roku w Polsce powołano 1481 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 165 531 ha, co stanowi 0,53% powierzchni kraju.

Fot. Lech Jędras

Rezerwat „Cisy Boleszkowickie”

Rok utworzenia: 1995

Powierzchnia: 9,38 ha

Leśnictwo: Boleszkowice

Rezerwat położony jest w gminie Boleszkowice, w powiecie myśliborskim, w polu sandrowym rzeki Myśli. Chroni populację cisów w różnych fazach rozwojowych, która powstała w sposób naturalny. Cis pospolity (Taxus baccata) jest objęty ochroną częściową, rośnie pod okapem drzewostanów z panującą sosną z udziałem ok 25% gatunków liściastych. Główny przedmiot ochrony pochodzi z naturalnego  obsiewu w drodze endozoochorii, czyli nasiona zostały rozsiane przez ptaki po strawieniu dojrzałej osnówki. Pewna liczba egzemplarzy cisa weszła już w wiek biologicznej dojrzałości.