Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program „Zanocuj w lesie”

W roku 2021 Nadleśnictwo Dębno przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, którego celem jest udostępnienie obszarów leśnych dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, osób chcących przenocować w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury turystycznej, jak również dla ludzi, którzy lubią bliski kontakt z naturą.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do pobytu na terenie Nadleśnictwa Dębno.

Przygotowaliśmy do Waszej dyspozycji urokliwy obszar znajdujący się w dolinie rzeki Myśli.

Mapa przygotowanego dla Was obszaru w Nadleśnictwie Dębno:

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę do lasu zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu],
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy miejsca te zaopatrywane są w drewno  i na jakich zasadach można z niego korzystać.
  1. miejsce przeznaczone do rozpalenia ogniska  zlokalizowane jest na terenie leśnictwa Dębno, w oddz. 248 a. Miejsce to nie jest zaopatrywane w drewno. Drewno na  rozpalenie ogniska należy przynieść ze sobą.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu dostępną pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ .Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

Informujemy osoby korzystające z Programu „Zanocuje w lesie”, że prace z zakresu gospodarki leśnej w październiku 2021 roku na obszarze objętym programem, odbywają się w leśnictwie Mostno w następujących pododdziałach leśnych: 297i, 297k, 297l, 295c. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

 1. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków: (bark atualnych wyłączeń)
 2. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
   
  1. Terminy polowań zbiorowych zostają podane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Dębnie pod adresem: http://bip.debno.com.pl/strony/menu/88.dhtml 

Na obszarze objętym programem działalność prowadzi Koło Łowieckie „Dzik” w Dębnie.

 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres: debno@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: debno@szczecin.lasy.gov.pl, tel. 95 756 14 20.

Nadleśnictwo Dębno przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

A po wyprawie mamy do Ciebie prośbę: wypełnij ankietę oceniającą Program "Zanocuj w lesie".
Pytania są skierowane do wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu w lesie. Pytamy o Wasze doświadczenia, opinie i potrzeby. Zebrane informacje posłużą nam do ulepszania Programu. Ankieta jest anonimyowa. Wypełnienie zajmie Ci ok. 10 min. Dziekujemy!