POŁOŻENIE POŁOŻENIE

Położenie

Nadleśnictwo Dębno jest jednym z trzydziestu pięciu Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Nadleśnictwo położone jest na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego, trzech powiatów: myśliborskiego,gryfińskiego i gorzowskiego, na terenie miast: Dębno i Kostrzyn nad Odrą.

Swym zasięgiem obejmuje 6 gmin: miasto Dębno, Dębno, Boleszkowice,Mieszkowice, miasto Kostrzyn nad Odrą, Witnica.

Powierzchnia zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi 455,06 km kw., a jego lesistość 48,5%.

Znaczna część obszaru Nadleśnictwa Dębno nie jest zurbanizowana i obejmuje tereny o niskim zagęszczeniu ludności.
Najważniejszymi funkcjami regionu jest rolnictwo, usługi, handel, wytwórczość przemysłowa, leśnictwo, turystyka i rekreacja.

Ważną rolę odgrywa także wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.Dzikie wysypiska śmieci, nielegalna jazda quadami po lesie, dewastacja urządzeń turystycznych, niszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych to tylko niektóre z problemów z jakimi styka się załoga nadleśnictwa.