UŻYTKI EKOLOGICZNE UŻYTKI EKOLOGICZNE

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

Lasy Państwowe podejmują liczne własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcja) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje) np. cis pospolity, jodła sudecka, cietrzew czy głuszec.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt np. wokół gniazd ptaków.

W Nadleśnictwie Dębno wyznaczono w sumie 22 strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową dla takich gatunków jak:

  • bielik (Haliaeetus albicilia) – 13 szt.
  • sokół wędrowny (Falco peregrinus) – 1 szt.
  • kania ruda (Milvus milvus) – 3 szt.
  • bocian czarny (Ciconia nigra) – 5 szt.   

Fot. Sławomir Sielicki

Najciekawsze gatunki roślin chronionych na terenie Nadleśnictwa Dębno to m. in.:

  • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
  • bagno zwyczajne (Rhododendron tomentosum Harmaja, syn. Ledum palustre L.)
  • pajęcznica liliowata (Antheridium liliago)
  • cis pospolity (Taxus baccata)
  • grążele żółte (Nuphar lutea)
  • grzybienie białe (Nymphaea alba)

Fot. Lech Jędras