Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

EKOSYTEMY REFERENCYJNE

Zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC (Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013-PL - kryterium 6.4.) na terenie Nadleśnictwa Dębno wyznaczono ekosystemy referencyjne. Cel, zasady postępowania i ich lokalizacja ujęte są w Zarządzeniu Nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno z dnia 31.07.2017 r.