Zamówienia Publiczne

Nadleśnictwo Dębno informuje iż na platformie https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno w dniu 27.07.2021 r. zostało opublikowane wraz z załącznikami postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 pn. „Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w 2021 r.” – III postępowanie.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP) https://portal.smartpzp.pl/nadl.debno  do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 11:30, Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 sierpnia o godz. 12:00.