POMNIKI PRZYRODY POMNIKI PRZYRODY

Pomniki Przyrody

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Dębno znajduje się 15 pomników przyrody:   

  1. Pojedyncze drzewa – 11 szt.
  • dąb szypułkowy 9 szt.
  • świerk pospolity – 1 szt.
  • sosna zwyczajna – 1 szt.
  1. Grupy drzew – 2 szt.
  • 3 szt. wiąz szypułkowy – „Wiązy Katarzyny i Jana”
  • 6 szt. daglezja zielona – „Siostry Jedlice”
  1. Głazy narzutowe – 1 szt.
  2. Skupienie głazów narzutowych – 1 szt.

Najciekawszy pomnik to:

Wiązy Katarzyny i Jana

Na terenie Leśnictwa Namyślin znajdują się trzy pięknego pokroju Wiązy pospolite, z których najokazalszy liczy sobie 457 cm obwodu.

Drzewa nazwano imieniem Katarzyny Brunszwickiej i jej męża margrabiego Brandenburgii Jana Hohenzollerna, którzy uznawani są za założycieli wsi Namyślin.

Fot. Krzysztof Fira