Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo Dębno prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej co potwierdzają posiadane certyfikaty

W roku 2014 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały ponownej certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: CSL/724/2014 ważny jest do dnia 13 listopada 2020 roku.

Materiały do pobrania