Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE

Turysto!

Powinieneś wiedzieć, że las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą wystąpić różne zjawiska, powodujące zagrożenia, na które można się natknąć podczas leśnych wędrówek. Las jest również zakładem pracy dla leśników i pracowników leśnych. 

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie

 1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić lub złamać. Zagrożenie mogą stanowić również spadające obłamane, suche konary.
 2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi, o które możemy się potykać lub przewrócić. W wielu miejscach występują niebezpieczne, strome skarpy.
 3. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka drewna, wywóz drewna. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 4. Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko poruszających się rowerzystów, również w grupach. Osoby uprawiające jazdę konną mogą poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię, również ostry tłuczeń oraz koleiny i dziury.
 5. Polowania indywidualne i zbiorowe. W związku z występowaniem w lesie dzikich zwierząt, prowadzona jest gospodarka łowiecka. Koła łowieckie organizują polowania zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych, terminy tych polowań są również ogłaszane na stronach internetowych gmin.
 6. Dzikie zwierzęta, to znaczy nieoswojone, nieprzyzwyczajone do obecności człowieka. Nie sposób przewidzieć, jak zachowa się takie zwierzę, dlatego należy zachować ostrożność. Nie podchodźmy do dzikich zwierząt, nie płoszmy ich. Las jest ich domem, nie bądźmy więc uciążliwymi gośćmi. Niektóre z nich mogą  niebezpieczne (np. jadowita żmija zygzakowata, samica broniąca swoich młodych), mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne, a dla osób .
 7. Niekorzystna pogoda. Burze, silny wiatr,zalegający na drzewach śnieg, powodują ryzyko złamania drzew lub konarów i zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
 8. Lasy Nadleśnictwa Dębno  były terenem działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich spotkania należy powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.
 9. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia (np. barszcz Sosnowskiego).
 10. Wnyki, sidła oraz inne pułapki, stosowane przez kłusowników, jak również inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich ujawnienia.
 11. Pożary. W lesie, w okresie od wiosny do jesieni zdarzają się pożary, podczas których osobom przebywającym w lesie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. Można zatruć się dymem, mogą spaść na nas płonące gałęzie, mogą nas też zaatakować spłoszone zwierzęta.
 12. Ryzyko zgubienia się w lesie. Podczas leśnych wędrówek po nieznanym lesie można zabłądzić lub się zgubić. 

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 1. Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 2. Dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku.
 3. By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowo zabezpieczy Cię stosowny ubiór: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru weź prysznic, a później sprawdź swoje ciało i usuń ewentualne kleszcze.
 4. Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe, z pobraną mapą terenu do użytku offline.

Aplikacja mapowa: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl

                                          https://apps.apple.com/pl/app/mbdl/id1388815663?l=pl

 1. Z wyprzedzeniem analizuj pogodę i jeśli trzeba, pozostań w domu.
 2. Zachowaj ostrożność! W lesie oprócz Ciebie jest mnóstwo innych ludzi, korzystających z niego w najróżniejszy sposób. Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nieznanymi roślinami i grzybami. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania                   z lasu.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Co zrobić w lesie, gdy…wydaną przez Centrum informacyjne Lasów Państwowych oraz infografikami dotyczącymi minimalizacji zagrożeń, które mogą spotkać Państwa w lesie, jak i dotyczące zasad zachowania się w lesie. Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów. W przypadku zauważenia zagrożenia dla zdrowi i życia ludzi i zwierząt (wnyki, sidła, pożary lasu, niewybuchy i inne) prosimy o pilne powiadomienie Nadleśnictwa Dębno lub innych właściwych służb (straż pożarna, policja). Nadleśnictwo Dębno stale monitoruje stan lasów i dba o bieżące usuwanie lub minimalizowanie zagrożeń.

Świadomy występujących zagrożeń, w lesie przebywasz na własną odpowiedzialność.

Ważne telefony:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna  - 998

Policja – 997

Nadleśnictwo Dębno – 95 756 14 20