Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Narada robocza z wykonawcą planu urządzenia lasu

Narada robocza z wykonawcą planu urządzenia lasu

W dniu 08 lipca bieżącego roku odbyła się narada robocza dotycząca przyszłych planów urządzenia lasu. Plan urządzenia jest to podstawowy dokument na podstawie, którego prowadzona jest gospodarka leśna w Lasach Państwowych. Plany sporządzane są na okres 10 lat, wykonują je specjalistyczne jednostki. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

W naradzie udział wzięli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przedstawiciele wykonawcy oraz pracownicy Nadleśnictwa Dębno.