Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Gospodarka Łowiecka

Gospodarka Łowiecka

Nadleśnictwo Dębno nadzoruje i koordynuje gospodarkę łowiecką w 7 obwodach łowieckich wydzierżawionych. Dzierżawcami są koła łowieckie:

  1. Celuloza w odniesieniu do obwodu nr 51;
  2. Jeleń Dębno w odniesieniu do obwodów nr 283, 287;
  3. Dzik Dębno w odniesieniu do obwodu nr 286;
  4. Nemrod w odniesieniu do obwodu nr 289;
  5. Dublet Szczecin w odniesieniu do obwodu nr 290;
  6. Łoś Szczecin w odniesieniu do obwodu nr 291;

Gospodarka łowiecka na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dębno prowadzona jest w oparciu o wieloletni łowiecki plan hodowlany  - aktualnie obowiązujący został sporządzony na lata 2017 - 2027 oraz roczne plany łowieckie- aktualnie obowiązujący kończy się w dniu 31 marca 2018 roku.

Roczne plany łowieckie nie pokrywają się z latami kalendarzowymi, bowiem rozpoczynają się z dniem 1 kwietnia danego roku a kończą 31 marca roku następnego.

Ustalanie ilości zwierzyny do pozyskania na dany rok gospodarczy  poprzedzone jest sporządzaną przez koła łowieckie inwentaryzacją, którą wykonuje się według stanu na dzień 10 marca każdego roku. Inwentaryzacja wykonywana jest pod nadzorem pracowników Służby Leśnej a nierzadko również z ich udziałem.

Tabela poniżej przedstawia stwierdzone stany inwentaryzacyjne zwierzyny na dzień 10 marca 2017 roku. Na tej podstawie sporządzone zostały przez koła łowieckie, zaopiniowane przez wójtów, burmistrzów, (Dyrektora PN „Ujście Warty” – dot. obwodu 51) i zatwierdzone przez Nadleśniczego roczne plany łowieckie na rok gospodarczy 2017/2018.

Liczebność występującej w Nadleśnictwie Dębno zwierzyny grubej.

Stan na 10.03.2017 roku

   

Lp.

Numer obwodu łowieckiego

Gatunki zwierzyny

Jeleń szlachatny

Dzik

Sarna

1

51

100

80

300

2

283

250

90

270

3

286

260

96

270

4

287

10

60

210

5

289

10

30

230

6

290

650

120

420

7

291

120

80

140

 Razem Nadleśnictwo Dębno

1400

556

1840

               

Mniej licznie na terenie Nadleśnictwa Dębno występuje zwierzyna drobna reprezentowana przez takie gatunki jak: zając szarak, lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, szop pracz, kuropatwa.

Sporadycznie zaglądają do nas łosie a ostatnio coraz częściej spotykane są wilki.