Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

RUSZYŁA AKCJA ODNOWIENIOWA

RUSZYŁA AKCJA ODNOWIENIOWA

Termin rozpoczęcia akcji odnowieniowej jest ściśle związany z panującymi warunkami pogodowymi. W związku z przedłużającym się okresem zimy odnowienia w Nadleśnictwie Dębno rozpoczęliśmy około trzech tygodni później niż w roku ubiegłym. Rozmiar odnowień wiosennych wynosi 138 ha. Poprawki oraz uzupełnienia w odnowieniach naturalnych wykonamy na powierzchni 15 ha. Wysadzimy 1370 tys. szt. sadzonek. Tradycyjnie prace odnowieniowe wykonywane są ręcznie przy zaangażowaniu wielu osób pracujących w Zakładach Usług Leśnych. Pojawiające się trudności z brakiem osób chętnych do pracy w lesie zwłaszcza przy pracach wykonywanych ręcznie, skłaniają właścicieli ZUL do poszukiwania innych rozwiązań i mechanizacji tych prac.

W związku z tym pierwszy raz w Nadleśnictwie Dębno rozpoczęliśmy prace odnowieniowe sadzarką. Po pokazie sadzarki przeprowadzonym przez firmę STARTLAS, która korzystając z własnych doświadczeń konstruuje sadzarki, jeden z właścicieli ZUL zdecydował się na zakup sprzętu, który obecnie jest wykorzystywany na naszych powierzchniach odnowieniowych. Sadzarka typu łopatkowego z gumowymi chwytakami wykorzystywana jest do sadzenia jedno- i wielolatek liściastych i iglastych.